Regulamin

Sklep internetowy z odzieżą roboczą i akcesoriami BHP PTR Partner BHP, działający pod adresem: www.ptr-bhp.pl prowadzony jest przez FUH Firma Usługowo-Handlowa Anna Urban, NIP 7842001417.
Słownik pojęć :

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ptr-bhp.pl sprzedający towary wyłącznie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wg ustawy wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej realizującej dostawę do Państwa;

Klient – osoba prawna lub fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie PTR Partner BHP,

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku przez własne konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on- line, za pośrednictwem systemu płatności on-line udostępnionego na stronie sklepu PTR Partner BHP.

§1
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep udostępnia Klientowi możliwość zakupów towarów i usług za pośrednictwem internetu. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony
  internetowej www.ptr-bhp.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, godziny pracy infolinii są określone w zakładce kontakt sklepu internetowego z odzieżą roboczą PTR Partner BHP.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych towarów lub usług w Sklepie PTR Partner BHP. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  • wyboru zamawianych towarów lub usług,
  • wyboru konkretnego i poprawnego rozmiaru, koloru lub fasonu zależnie od asortymentu,
  • poinformowania o adresie dostawy,
  • wyboru sposobu płatności – jeżeli jest taka możliwość
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep z odzieżą roboczą PTR Partner BHP zwróci należności Klientom.
 7. Sklep internetowy z odzieżą roboczą PTR Partner BHP zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku braku zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

§2
Zmiany w zamówieniu

 1. Klient nie może dokonywać zmian w asortymencie, towarze, ilości po złożeniu zamówienia. Chęć domówienia towaru należy zgłosić do Sklepu lub wykonać poprzez złożenie nowego zamówienia przez sklep internetowy.
 2. W trakcie realizacji zamówienia może zdarzyć się że, Klient zmienił swój adres dostawy, o czym należy poinformować sklep droga mailową na adres: sklep@ptr-bhp.pl lub telefonicznie.

§3
Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone są na stronie internetowej sklepu.
 2. Waluta podana jest w złotych polskich, Cena brutto zawiera podatek VAT.
 3. Cena brutto zawiera podatek VAT.
 4. Cena netto jest to cena do której należy doliczyć stosowny podatek VAT.
 5. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 6. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 7. Ceny nie zawierają kosztów wykonania logo na zamówionym produkcie.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep złożonego przez Klienta zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w aktywnych zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
 10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 11. Dostawa towarów na terenie Polski jest bezpłatna.

§4
Realizacja zamówienia

 1. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 2. Klient, odbierając przesyłkę z konkretnym zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§5
Forma płatności. Rozpoczęcie realizacji nowego zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze- odbiór osobisty,
  • pobranie – rozliczenie za otrzymaną przesyłkę u kuriera dostarczającego,
  • przelew bankowy przedpłata, przelew elektroniczny lub system płatności przelewy24 – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu na rachunek bankowy podanej na fakturze całej kwoty.
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze od kuriera jednego zamówienia wysłanego z metodą płatności „płatne przy odbiorze”, bez względu na formę dostawy.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki za pobraniem firmie widniejącej w raporcie o dłużnikach – zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu przedpłaty.

§6
Reklamacje

 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych i zgłosić reklamację na podany w zakładce KONTAKT dowolny adres mailowy wypełniając formularz reklamacyjny zamieszczony w zakładce O NAS- FORMULARZ REKLAMACYJNY. Do reklamacji należy dołączyć kopię potwierdzenia zakupu (faktura lub paragon).
 2. Sklep rozpocznie procedurę reklamacyjną informując Klienta o szczegółach.
 3. Po uprzedniej wiadomości ze strony Sklepu klient zostanie zobowiązany do odesłania towaru. Do niego należy dołączyć kopię faktury z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

§7
Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PTR Partner BHP oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Klient zaznaczając że zapoznał się z regulaminem musi zapoznać się również zapoznać się z Polityką Prywatności Sklepu.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą PTR Partner BHP.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w
  rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców, gdyż jest to towar o dużym zapotrzebowaniu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione
  osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
  ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony a ich
  dokładny opis znajduje się w zakładce O NAS-POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r.,poz.271 z późn. zm.)
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.04.2019 r.